Stuklijst

Interior CAD for cabinet maker

ElementsCAD heeft een efficiënte functie om een materiaallijst te maken. Alle geactiveerde objecten worden vastgelegd.

Zowel handmatig getekende objecten als afgewerkte kastobjecten kunnen worden gekoppeld aan een label, dat vervolgens ook in de materiaallijst wordt weergegeven.

De afmetingen van de component worden niet uitgelezen uit het informatiepalet van Vectorworks, maar worden afzonderlijk berekend.
Als één van de reeds opgeslagen klassen, bijvoorbeeld “boek middenkant”, aan het deel wordt toegewezen, voert de materiële lijst ook het materiaal van de opgeslagen klasse uit.

In de voorinstellingen u de kolommen instellen die in de BOM moeten worden uitgevoerd.
Naast de tabelve Vectorworks BOM wordt een bestand parallel uitgevoerd.
Dit kan verder worden verwerkt door ElementsAV of andere programma’s.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een kast of een willekeurig aantal meubels te activeren om er een materiaallijst aan af te leiden.

Dezelfde componenten worden automatisch samengevat in de materiaallijst.

Elk onderdeel krijgt automatisch een id toegewezen.
De klassetoewijzing in het infopalet bepaalt een materiaal en het label.
Dit zorgt ervoor dat vervolgens begrijpelijk is welk deel van de materiaallijst bij welk kabinet hoort.

De componenten kunnen via klembord rechtstreeks naar het elementsOPT optimalisatieprogramma worden overgebracht. Een export via een bestand is niet absoluut noodzakelijk. Bovendien kan de materiaallijst direct in een spreadsheet worden ingevoegd, zoals Excel of OpenOfficeCalc voor verdere berekeningen…

Koop ElementsCAD voor Vectorworks nu- incl. Tool voor materiaallijst !